Niet repareerbaar

Indien de printplaat van de batterij niet meer goed functioneert zal in sommige gevallen uw batterij niet meer in aanmerking komen voor revisie. Wij zullen dan €20 onderzoekskosten moeten aanrekenen.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn enkel verantwoordelijk voor het goed functioneren van je batterij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het samenspel tussen batterij en toestel.

Garantie

  1. Onder de volgende voorwaarden geeft BSL garantie op door haar gereviseerde batterijen tegen defecten van technische aard, fabricagefouten en defecten van de cellen. gedurende de hieronder genoemde periode na datum van de aankoop. Voor het betreffende product waarvoor een garantiebewijs is afgegeven, geldt de wettelijk bepaalde 2 jaar garantie, met uitzondering van het onder 2 genoemde.
  2. Uitgezonderd van deze garantie zijn: het battery management systeem (printplaat). Deze dient hergebruikt te worden in je batterij.
  3. Waterschade
  4. De garantie is persoonsgebonden en geldt slechts eenmalig voor diegene die zich tijdig via de daartoe geëigende wijze bij BSL heeft geregistreerd.
  5. De garantie is niet van toepassing bij schade of defecten veroorzaakt door: (I) Ongelukken, verkeerd gebruik, slijtage of verwaarlozing. (II) Foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de wettelijke technische- en veiligheidsnormen die in een land gelden, anders dan in het land waar de aankoop plaats vond en/of onjuiste aansluiting op een voedingsspanning die ongeschikt is voor het betreffende apparaat. (III) Elke ongeautoriseerde modificatie of verandering. (IV) Onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking c.q. bescherming.
  6. Op de garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden in geval van: (I) Schades of verliezen die zich tijdens transport voordoen. (II) Wijzigingen of verwijderingen van het serienummer op het apparaat.
  7. BSL kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschade of enigerlei andere consequentie hoe dan ook ontstaan door of in connectie met de door BSL geleverde apparatuur of aanverwante artikelen.
  8. De kosten van vervoer, verpakking, alsmede die van eventuele transportverzekering zijn voor rekening van de consument.
  9. De garantie is geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.
  10. Uitsluitend BSL is gerechtigd om de garantievoorwaarden te wijzigen.